• กลับมาอีกครั้งกับโปรโมชั่นแจกหนักแจกจริง Season2
  ต่อเนื่องจากโปรโมชั่น ลุ้นรวย ลุ้นเท่ ลุ้นสมาร์ท season 1 ผลการตอบรับจากลูกค้าดีมากๆ เราเลยจัดโปรโมชั่นต่อเนื่อง season 2 ตอบแทนลูกค้าทุกๆท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในสินค้า แบรนด์ PEARL / DP / HOME เสมอมา ครั้งนี้เราจัดหนัก จัดเต็ม และแจกจริงแจกถึงที่ตามเงื่อนไขที่เราให้คำสัญญากันไว้ รายละเอียดมีดังนี้ 

  1. โปรโมชั่นเริ่ม 1 สิงหาคม 2558 - 31 มกราคม 2559 รวม 6 เดือน

  2. ร่วมรายการเมื่อซื้อสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านประเภท คิ้ว จมูกบันได อลูมิเนียมและสแตนเลสในเครือ  หจก. นภวัส โปรดักส์ ได้แก่ แบรนด์ PEARL แบรนด์ DPและ แบรนด์ HOME ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ ครบทุกๆ 500 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ นำไปแลกคูปองที่แคชเชียร์ของร้าน โดยการเขียน ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์และชื่อพนักงานขายในร้านค้าที่ร่วมรายการ ให้ครบถ้วนชัดเจนลงบนคูปอง แล้วนำมาหย่อนที่กล่องรับคูปองที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ (แล้วเก็บใบเสร็จการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน )

  3. การจับรางวัล  มีกำหนดจับรางวัล 4 ครั้ง ดังนี้
  ครั้งที่ 1 :  ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตหรือตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 หมดเขตวันที่ 30 กันยายน
  2558 กำหนดจับรางวัลวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00 – 12:00น.

  ครั้งที่ 2 :  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 หมดเขตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 กำหนดจับรางวัลวันที่
  15 ธันวาคม 2558 เวลา 10:00 – 12:00น.

  ครั้งที่ 3 :  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 หมดเขตวันที่ 31 มกราคม 2559 กำหนดจับรางวัลวันที่
  15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00 – 11:00น.
  หมายเหตุ  - ชิ้นส่วนที่เหลือจะไม่นำมารวมจับรางวัล

  ครั้งที่ 4 :  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 หมดเขตวันที่ 31 มกราคม 2559 กำหนดจับรางวัลวันที่
  15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11:00 – 12:00น.                 
  หมายเหตุ  -  จะนำชิ้นส่วนที่เหลือในการจับรางวัลในครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 จะนำมารวมจับรางวัลในครั้งสุดท้าย 

  4. ของรางวัล 
  รางวัลในการจับรางวัลในครั้งที่ 1
                    รางวัลที่ 1 (สำหรับผู้ซื้อ) รถจักรยานยนต์ Harley Davidson Street 750 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 549,000 บาท รวมมูลค่า 549,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
                    รางวัลที่ 1 (สำหรับผู้ขาย) สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท (15.2 กรัม) จำนวน 1 รางวัล รางวัล       ละ 20,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
                    รางวัลที่ 2 (สำหรับผู้ซื้อ) สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง ( 3.811 กรัม ) จำนวน  12 รางวัล รางวัลละ 5,400 บาท รวมมูลค่า 64,800 บาท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
                    รางวัลที่ 2 (สำหรับผู้ขาย) สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง ( 3.811 กรัม ) จำนวน  12 รางวัล รางวัลละ 5,400 บาท รวมมูลค่า 64,800 บาท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
  รวมของรางวัลครั้งที่ 1 จำนวน 26 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 698,600 บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
   
                 รางวัลในการจับรางวัลในครั้งที่ 2
                    รางวัลที่ 1 (สำหรับผู้ซื้อ) รถจักรยานยนต์ Harley Davidson Street 750 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 549,000 บาท รวมมูลค่า 549,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
                    รางวัลที่ 1 (สำหรับผู้ขาย) สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท (15.2 กรัม) จำนวน 1 รางวัล รางวัล       ละ 20,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
                    รางวัลที่ 2 (สำหรับผู้ซื้อ) สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง ( 3.811 กรัม ) จำนวน  12 รางวัล รางวัลละ 5,400 บาท รวมมูลค่า 64,800 บาท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
                    รางวัลที่ 2 (สำหรับผู้ขาย) สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง ( 3.811 กรัม ) จำนวน  12 รางวัล รางวัลละ 5,400 บาท รวมมูลค่า 64,800 บาท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
  รวมของรางวัลครั้งที่ 2 จำนวน 26 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 698,600 บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
   
                 รางวัลในการจับรางวัลในครั้งที่ 3
                    รางวัล (สำหรับผู้ซื้อ) สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง ( 3.811 กรัม ) จำนวน  12 รางวัล รางวัล       ละ 5,400 บาท รวมมูลค่า 64,800 บาท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
                    รางวัล (สำหรับผู้ขาย) สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง ( 3.811 กรัม ) จำนวน  12 รางวัล รางวัล      ละ 5,400 บาท รวมมูลค่า 64,800 บาท (หกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
  รวมของรางวัลครั้งที่ 3 จำนวน 24 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 129,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
   
                 รางวัลในการจับรางวัลในครั้งที่ 4
                    รางวัล (สำหรับผู้ซื้อ) รถกระบะ 4 ประตู TOYOTA HILUX REVO  จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 845,000 บาท รวมมูลค่า 845,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
                    รางวัล (สำหรับผู้ขาย) สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท (15.2 กรัม) จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
                    ( ราคารถจักรยานยนต์ และรถยนต์เป็นราคา ประกาศขาย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 )
                    ( ราคานี้เป็นราคาทองคำ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 รวมค่ากำเหน็จแล้ว )
  รวมของรางวัลครั้งที่ 4 จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 865,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  รวมจำนวนของรางวัลตลอดรายการ 78 รายการ รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นตลอดรายการ 2,391,800บาท   (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

  5. เงื่อนไขโปรโมชั่น

  - ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐาน ในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง ที่บริษัทฯ ในวันและเวลา ทำการภายใน 30วัน นับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ แล้วบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการต่อไป
  - ผู้ขาย จะได้รับรางวัล ณ ร้านค้าที่ขายสินค้า พร้อมกับผู้ซื้อ ณ วันและเวลาที่มอบรางวัล ทั้งนี้ผู้ขายต้องยังคงสถานะเป็นพนักงานของร้านค้านั้นๆ อยู่ ณ วันที่ทำการมอบรางวัล หากผู้ขายคนดังกล่าวพ้นสภาพการเป็นพนักงาน      ให้ถือว่าพนักงานท่านนั้นสละสิทธิ์ หจก.นภวัสฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ร้านค้านั้นแทน
  - สำหรับคูปองชิงโชคที่มีรอยแก้ไข ตัวพิมพ์ดีด รอยแก้อื่นๆ และพิสูจน์ได้ว่าเป็นของปลอมหรือซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
  - รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้  หรือขายคืนให้กับ หจก.นภวัสฯ และหรือโอนสิทธิ์
  - ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่ง
  กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544และหากมีภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับภาระ
  - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  - พนักงาน หจก.นภวัส โปรดักส์ และคณะกรรมการดำเนินงาน  พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  - กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ  จะรวบรวมคูปองที่มีผู้ร่วมรายการส่งเข้ามาทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้ว เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ  
  จับคูปองต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้   พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
  - ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
            ครั้งที่ 1 วันที่ 16  ตุลาคม 2558 ที่ www.napavas.com และ www.facebook.com/NapavasProduct
            ครั้งที่ 2 วันที่ 16  ธันวาคม  2558 ที่ www.napavas.com และ www.facebook.com/NapavasProduct
            ครั้งที่ 3 วันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2559 ที่ www.napavas.com และwww.facebook.com/NapavasProduct
            ครั้งที่ 4 วันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2559 ที่ www.napavas.com และ www.facebook.com/NapavasProduct
  - ในกรณีการจับรางวัล หากผู้โชคดีได้รับรางวัลซ้ำ จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น 

  •                   Print