• โปรโมชั่นแจกไม่ยั้ง2
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 61 

  1. เมื่อซื้อสินค้าในเครือนภวัสฯ แบรนด์  PEARL / DP / HOME   ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ครบทุกๆ 500 บาท จะได้รับคูปอง 1 ใบ กรอกชื่อ-นามสกุล รายละเอียดอื่นๆลงในคูปองให้ครบถ้วน และหย่อนลงในกล่องรับคูปองที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั่วประเทศ หรือส่งมาที่ หจก.นภวัส โปรดักส์ 41 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ.48 แยก10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.10250 ร่วมลุ้นรางวัล ครั้งที่ 1 สำหรับคูปองที่ส่งตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 พ.ค. 61 จับรางวัล 18 มิ.ย. 61 ประกาศผล 25 มิ.ย. 61 รางวัลที่ 1 (สำหรับผู้ซื้อ) รถจักรยานยนต์ YAMAHA FINN 115 cc. ล้อซี่ลวด สตาร์ทเท้า จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 39,900 บาท รวมมูลค่า 279,300 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รางวัลที่ 1 (สำหรับผู้ขาย) สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง (3.8 กรัม) จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 5,400 บาท รวมมูลค่า 37,800 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รางวัลที่2 (สำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย) สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง ( 3.8 กรัม ) รวมจำนวน 28 รางวัล รางวัลละ 5,400 บาท รวมมูลค่า151,200 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ครั้งที่ 2 สำหรับคูปองที่ส่งตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 61 จับรางวัล 18 ส.ค. 61 ประกาศผล 25 ส.ค. 61 รางวัลที่ 1 (สำหรับผู้ซื้อ) รถจักรยานยนต์ YAMAHA FINN 115cc. ล้อซี่ลวด สตาร์ทเท้า จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 39,900 บาท รวมมูลค่า 279,300บาท(สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รางวัลที่ 1 (สำหรับผู้ขาย) สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง (3.8 กรัม) จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 5,400 บาท รวมมูลค่า 37,800 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รางวัลที่ 2 (สำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย) สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง ( 3.8 กรัม ) รวมจำนวน 28 รางวัล รางวัลละ 5,400 บาท รวมมูลค่า 151,200 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ครั้งที่ 3 สำหรับคูปองที่ส่งตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 61 จับรางวัล 18 ต.ค. 61 ประกาศผล 25 ต.ค. 61 รางวัลที่1 (สำหรับผู้ซื้อ) รถกระบะ TOYOTA Hilux Revo Double Cab Prerunner2.4E AT สีเงิน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 869,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รางวัลที่1 (สำหรับผู้ขาย) สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท (15.2 กรัม) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 20,800 บาท (สองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รางวัลที่ 2 (สำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย) สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง รวมจำนวน 28 รางวัล รางวัลละ 5,400 บาท รวมมูลค่า 151,200 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  

  2. จับรางวัล ณ หจก.นภวัส โปรดักส์ โชว์รูม เลขที่ 88  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250 และประกาศรายชื่อทาง www.napavas.com และ www.facebook.com/NapavasProduct

  3. หลังจากประกาศรายชื่อ ทางนภวัสฯ จะติดต่อและส่งตัวแทนไปมอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านผู้โชคดีซื้อและขายสินค้าเครือ นภวัสฯ แบรนด์ PEARL /DP /HOME 

  4. ของรางวัลไม่สามารถ
  แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ 

  5. ขอสงวนสิทธิ์ทำการจับรางวัลสำรองไว้ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และพนักงานขายผู้โชคดีต้องคงสภาพเป็นพนักงานขายของร้านค้าอยู่ 

  6. ผู้โชคดีต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและใบเสร็จหรือสำเนาใบเสร็จ มาแสดงเพื่อรับของรางวัลกับทาง นภวัสฯ และในกรณีที่ผู้ได้รับ รางวัลไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันที่ประกาศผลจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางนภวัสฯขอสงวนสิทธิ์มอบ
  รางวัลให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป 

  7. ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลหลายรางวัลในรอบเดียวกันผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น  8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว เช่น ค่าประกันภัย ค่าภาษี ค่าโอน ฯลฯ  9. พนักงานและสมาชิกในครอบครัว หจก.นภวัส โปรดักส์ และบริษัทในเครือไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ  10. การตัดสินของคณะกรรมการ
  ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด  11. การขอรับรางวัลถือเป็นการอนุญาตให้ หจก. นภวัส โปรดักส์ ใช้ชื่อ ภาพ เสียงและข้อมูลอื่นใดของผู้รับรางวัลในการโฆษณาและการค้าโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น 
  *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสีของรางวัลตามความเหมาะสม โดยยึดถือเอามูลค่าของรางวัลตามประกาศไว้เป็นสำคัญ
  **รวมของรางวัลทั้งหมด 114 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท 
  ***มูลค่าของรางวัลเป็นราคาตลาด ณ วันที่ 27 ธ.ค. 60 (ราคาทองคำเป็นราคารวมค่ากำเหน็จแล้ว)
  •                   Print