•  คิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม ใช้ในการเข้ามุมได้ทุกรูปแบบ และยังสามารถประยุกต์ใช้งานแทนกรุยเชิงได้ อย่างการใช้งาน

    ในภาพนี้เป็นการเล่นลายกับผนังปูนเปลือย เพื่อให้เข้ากับรูปแบบการตกแต่งและไม่ทำให้ผนังดูโล่งเกินไป
    
    วิธีการใช้งานในการเข้ามุม ก็จะเหมือนกับการเข้ามุมของคิ้วแบบโค้ง

    ส่วนวิธีการใช้งานที่ประยุกต์แทนกรุยเชิงนั้น ก็จะมีลักษณะคล้ายกับการใช้กรุยเชิง แต่ต้องคำนึงถึงขนาดของคิ้ว

    หากต้องใช้งานร่วมกับกระเบื้องหรือวัสดุที่มีความหนา

    ความหนาของกระเบื้อง หรือวัสดุอื่นๆที่จะนำมาใช้งานกับคิ้ว จะขึ้นอยู่กับขนาดของคิ้ว

    คิ้วขนาดเล็กจะใช้ได้กับวัสดุที่มีความหนาไม่เกิน 6 มม.(PEARL) และ 7 มม.(DP)

    คิ้วขนาดกลางจะใช้ได้กับวัสดุที่มีความหนาไม่เกิน 9 มม.

    คิ้วขนาดใหญ่จะใช้ได้กับวัสดุที่มีความหนาไม่เกิน 14  มม.


    ข้อควรระวังในการติดตั้ง คือ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้รีบทำความสะอาดคิ้ว ด้วยผ้าชุบน้ำทันที