•  จมูกบันไดอลูมิเนียม ใช้ในการเข้ามุมบันได หรือพื้นที่ที่ต้องการกันลื่น
    
    วิธีการใช้งาน คือ การฝังไปกับปูนในบริเวณมุม และจึงปูกระเบื้องต่อไปจนจบงาน

    ความหนาของกระเบื้อง หรือวัสดุอื่นๆที่จะนำมาใช้งานกับจมูกบันไดนั้น จะมีขนาดเท่าใดก็ได้

    โดยขนาดของจมูกบันไดอลูมิเนียม มีหน้ากว้าง 4 ซม. และ 5 ซม. สามารถเลือกให้เข้ากับขนาดของวัสดุ
   
    และขนาดของพื้นที่ ที่จะใช้งานได้


    ข้อควรระวังในการติดตั้ง คือ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้รีบทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำทันที