• กรุยเชิงอลูมิเนียมและสแตนเลส ใช้แบ่งพื้นที่การใช้งาน, แบ่งขอบในการใช้วัสดุต่างกันในพื้นที่เดียวกัน
    
    หรือใช้ในการสร้างลวดลายให้กับผนังและพื้น

    จากตัวอย่างในภาพเป็นการสร้างลวดลายง่ายๆ แต่ทำให้เกิดความน่าสนใจขึ้นได้

    การใช้งานกรุยเชิง คือการฝังเส้นกรุยเชิงไปกับปูน โดยไม่ต้องคำนึงถึงความหนาของกระเบื้องหรือวัสดุ

    ที่จะนำมาใช้งานร่วมกัน ขนาดหน้ากว้าง, สี, ลวดลาย หรือวัสดุของกรุยเชิง มีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

    ข้อควรระวังในการติดตั้ง คือ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้รีบทำความสะอาดกรุยเชิงด้วยผ้าชุบน้ำทันที