• ตัวปิดมุมอลูมิเนียม ใช้ในการเข้ามุมร่วมกับคิ้ว โดยจะมีทั้งรูปแบบเหลี่ยมเพื่อใช้งานกับคิ้วอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม
   
    และรูปแบบโค้งเพื่อใช้งานกับคิ้วอลูมิเนียมแบบโค้ง ดังที่เห็นในรูป
    
    วิธีการใช้งาน คือ ติดตั้งคิ้วด้านที่ 1 ก่อน(ด้านที่จะสอดขาของตัวปิดมุมเข้าไป) โดยจะต้องตักปีกคิ้วออกประมาณ

    45 องศาเพื่อไม่ให้ชนกับคิ้วอีกด้าน(ตัดออกทั้ง 2 ด้าน) จากนั้นก็ใส่ตัวปิดมุมอลูมิเนียม ตามด้วยการติดตั้งด้านที่ 2

    (ด้านตรงข้ามที่อยู่ในแนวเดียวกัน) แล้วจึงติดตั้งคิ้วด้านที่ 3 (ด้านในแนวตั้ง)

    ตัวปิดมุมคิ้วอลูมิเนียม มี 2 ขนาด คือ

    ขนาดกลางเพื่อใช้กับคิ้วขนาดกลาง(9 มม.)

    ขนาดใหญ่เพื่อใช้กับคิ้วขนาดใหญ่(14 มม.)

    ข้อควรระวังในการติดตั้ง คือ หากระหว่างติดตั้งมีน้ำปูนเปรอะเปื้อน ให้รีบทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำทันที