• บัวเชิงผนังอลูมิเนียม ใช้ในการตกแต่งขอบผนังด้านล่าง เพื่อเป็นตัวแบ่งระหว่างผนังและพื้น
      
      วิธีการใช้งานก็ไม่ยุ่งยาก โดยยึดบัวเชิงผนังอลูมิเนียมตัวในด้วยสกรูเป็นระยะตลอดความยาวของบัวเชิงผนัง

      แล้วจึงใส่สายไฟตามร่องของบัวเชิง จากนั้นจึงปิดด้วยบัวเชิงผนังตัวนอกให้เรียบร้อย

      สามารถใช้ได้กับผนังทุกรูปแบบ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ยึดบัวเชิงกับผนังก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวัสดุของผนังได้

      ข้อควรระวังในการติดตั้ง คือ ถ้าติดตั้งโดยมีน้ำปูนเปรอะเปื้อน ให้รีบทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำทันที