• กรุยเชิงอลูมิเนียมพีวีซีลายไม้ ใช้แบ่งพื้นที่การใช้งาน, แบ่งขอบในการใช้วัสดุต่างกันในพื้นที่เดียวกัน
    
     หรือใช้ในการสร้างลวดลายให้กับผนังและพื้น

     การใช้งานกรุยเชิงอลุมิเนียมพีวีซีลายไม้ มีลักษณะการใช้งานคล้ายคิ้วเนื่องจากมีปีกยื่นออกมาทั้ง 2 ด้าน
   
     โดยยึดคิ้วกับผนังด้วยปูนตามร่องที่ปีกของกรุยเชิง แล้วจึงปูกระเบื้องทับปีกและปูกระเบื้องต่อเนื่องไปจนจบงาน

     ดังนั้นการเลือกกระเบื้องหรือวัสดุที่จะนำมาใช้ ต้องคำนึงถึงความหนา คือไม่หนาเกิน 13 มม.

     ข้อควรระวังในการติดตั้ง คือ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้รีบทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำทันที